Technical Staff

Er Sushant Vatsa

Er Sushant Vatsa

Asst. Engineer (Electrical)

+91 172 522 1111

sushant.v[at]nabi.res.in

Sh Mainpal Singh

Sh Mainpal Singh

Senior Technical Assistant

mainpalsingh[at]nabi.res.in

Sh Atul Kumar Kesarwani

Sh Atul Kumar Kesarwani

Senior Technical Assistant

atulkumar[at]nabi.res.in

Sh Kamalendra Yadav

Sh Kamalendra Yadav

Senior Technical Assistant

kamalendra[at]nabi.res.in

Sh. Sandeep

Sh. Sandeep

Senior Technical Assistant

sandeep.dinday[at]nabi.res.in

Sh. Baldev Krishan

Sh. Baldev Krishan

Computer Operator

baldev.k[at]nabi.res.in

Dr. Sandeep Kumar

Dr. Sandeep Kumar

Senior Technical Assistant

kum.sandeep[at]nabi.res.in

Jay Hind Nishad

Jay Hind Nishad

Senior Technical Assistant

nishad.jayhind[at]nabi.res.in